xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Územně plánovací dokumentace obce Hrobčice

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE

Vydaný formou opatření obecné povahy, č. 1/2022

Zastupitelstvem obce Hrobčice  v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících (až §174)  správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva obce Hrobčice č. 2/22/2022 ze dne 10.03.2022.

Územní plán Hrobčice zahrnuje katastrální území  Červený Újezd u Mukova, Hetov, Mirošovice, Radovesice u Bíliny, Chouč, Hrobčice, Mrzlice, Razice, Dřínek, Kučlín, Mukov a Tvrdín.  

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyl Územní plán Hrobčice účinnosti dne 28.03.2022.

S celým obsahem Územního plánu Hrobčice je možné se seznámit:

Územní plán Hrobčice obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění. (viz. níže).

ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE:

Výroková část územního plánu:

Textová část:

Textová část výrok (2.59 MB)

Grafická část:

1. Výkres základního členění území 1:10 000 (970.03 kB)
2. Hlavní výkres 1:5 000 (3.88 MB)
3.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (2.16 MB)
4.Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 1:5 000 (2.09 MB)
5.Hlavní výkres – koncepce dopravy 1:5 00 (1.86 MB)
6.Hlavní výkres - koncepce krajiny a ÚSES 1:5 000 (2.16 MB)

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

Textová část odůvodnění (4.22 MB)
     přílohy:
     P.1.Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (1.12 MB)
     P.2. Vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů
     
   P.2.1.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v souladu s §50 stavebního zákona ke společnému jednání (1.35 MB)
         P.2.2.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v souladu s §52 stavebního zákona k veřejnému projednání (1.13 MB)
         P.2.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v souladu s §52 ve vazbě na §53 stavebního zákona k opakovanému veřejnému projednání (1.13 MB)

         P.3.Rozhodnutí o námitkách (1.28 MB)
         P.4.Vyhodnocení připomínek (857.08 kB)

Grafická část:

II.1.Koordinační výkres 1: 5 000 (4.54 MB)
II.2.Výkres širších vztahů 1: 25 000 (50.03 MB)
II.3.Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1: 5 000 (1.93 MB

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Hrobčice (426.85 kB)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Opatření obecné povahy – č. 1/2022 – ÚP Hrobčice (1.26 MB)

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022 je textová a grafická část Územního plánu Hrobčice viz výše.

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022:

Příloha č. 1: Textová část ÚP Hrobčice (VÝROK) II/2022

Příloha č. 2: Grafická část ÚP Hrobčice (VÝROK) II/2022

Příloha č. 3: Textová část ODŮVODNĚNÍ ÚP Hrobčice II/2022

Příloha č. 4: Grafická část ODŮVODNĚNÍ ÚP Hrobčice II/2022

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
2
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 10 °C
úterý 21. 5. déšť 23/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:27
TÝDEN:27
CELKEM:1163707

Překlad (translations)