xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Informace ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář "Žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" je ke stažení  zde a nebo je možné si ho vyzvednout přímo na Obecním úřadě v Hrobčicích.

 Základní informace

  • Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě všech místních částí (Červený Újezd, Hrobčice, Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice a Tvrdín) Obce Hrobčice, Obecnímu úřadu Hrobčice.
  • Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále existují významné krajinné prvky. (Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko stabilizační funkci VKP.).
  • Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny.
  • Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.
  • V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání společné žádosti všech vlastníků, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Plná moc musí obsahovat jméno (popř. jména), příjmení, bydliště, datum narození a podpis zmocňujících osob a jméno, příjmení, bydliště, datum narození zmocněnce a vlastnoruční podpis.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi (viz formulář.) Žádost lze podat osobně, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Kde situaci řešit

Obecní úřad Hrobčice

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti. Výpis z katastru nemovitostí není nutný neboť tyto údaje je správní orgán schopen si ověřit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Pravidla správního řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení se proti vydanému rozhodnutí může odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, popř. ke Správě CHKO České Středohoří, nachází-li se předmětná dřevina na území této CHKO.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje či příslušné Správě CHKO prostřednictvím příslušného úřadu, který ve věci rozhodoval (tedy např. Obecní úřad Hrobčice).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 21 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 22/11 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 27/13 °C
sobota 27. 7. zataženo 27/17 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:197
TÝDEN:762
CELKEM:1182125

Překlad (translations)