xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Tvrdín

Tvrdín

   První písemná zmínka této obce sahá až do roku 1454. Tvrdín leží na úpatí Českého středohoří,v Chráněné krajinné oblasti, České středohoří. Mezi Mrzlickým kopcem a vrchem Benediška. Tvrdín je malá vesnice, část obce Hrobčice v okrese Teplice. Původní název byl Twrdin, oficiálně je to Tvrdín. Dříve se tu obyvatelé živili převážně zemědělstvím a většina z nich byla německé národnosti. Po 2. světové válce, odsunuté němce nahradili čestí osídlenci. Tehdy ještě stála na návsi kaplička a pod rybníčkem hasičská zbrojnice, které byly zbourány při stavbě silnice. Již v roce 1948 bylo v obci založeno JZD, které v roce 1958 přešlo do státního statku. Po roce 1989 byl Státní statek zrušen, a zemědělská výroba začala ustupovat. Tvrdín se nachází se asi 3,2 km na jihovýchod od Hrobčic. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350-370 m n.m.

            V roce 2009 zde bylo evidováno 17 adres, a v roce 2001 zde trvale žilo 29 obyvatel. Nyní (r. 2011) se jedná obec s 28 trvale žijícími obyvateli a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká potok Syčivka, který náleží do povodí Ohře. Tvrdín je také název katastrálního území o rozloze
2,26 km².
            Obec Tvrdín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice, zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1x250m³, který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 90% obyvatel, zbylých 10% je zásobováno individuálně domovními studnami.
            Obec Tvrdín nemá kanalizaci. Odpadní vody od 30% trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následných vsakováním. 30% odpadní vody ze septiků vypouští do povrchových vod, 30% obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina a 10% obyvatel vyváží bezodtokové jímky na pole.
            V obci Tvrdín se předpokládá mírný úbytek trvale bydlících obyvatel a nejsou zde žádné pracovní příležitosti.
 
 

Boží muka

Boží muka u Tvrdína - jedná se o vzácně dochovalé příklady pilířkových božích  muk, která v důsledku devastace severočeské krajiny jsou v okolní krajině dochována již jen výjimečně. V obou případech se jedná o pilířková boží muka pocházející patrně z první poloviny 19. století, nejsou chráněnou kulturní památkou. Obě jsou provedením téměř shodná  a byla postavena nepochybně  ve stejné době. Archivní záznamy k jejich vzniku se bohužel nezachovaly. Skládají se z hranolového soklu, jehož strany byly pročleněny zahloubenou obdélnou plochou, následuje profilovaná převodka k užšímu  vysokému pilíři čtvercového půdorysu, který je opět zakončen profilovanou  obvodovou římsou, na kterou nasedaá masivní čtyřboká kaplice pročleněná po
stranách obloukovitě ukončenými zahloubenými poli (do nichž byly možná kdysi  vsazeny malované obrázky svatých na plechu). Kaplice byla ukončena kovovým
křížkem  (zachován jen fragment).
Ještě nedávno byl jejich stav vysoce havarijní, hrozilo zřícení a rozpad.V roce 2011 byla Boží muka kompletně rekonstruována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Obce Hrobčice.

 

 

Datum vložení: 7. 2. 2012 12:09
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2020 16:45

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 22 °C 8 °C
sobota 15. 6. oblačno 25/14 °C
neděle 16. 6. oblačno 25/15 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 27/16 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:64
TÝDEN:1178
CELKEM:1171435

Překlad (translations)