xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Územní plán obce Hrobčice

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE HROBČICE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Úplné znění Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice bude pořízeno po zpracování nejbližší změny územního plánu.
 
UZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Územní plán sídelního útvaru Hrobčice byl schválen zastupitelstvem obce 14.06.1999 a nabyl účinnosti dne 29.06.1999.

TEXTOVÁ ČÁST:


GRAFICKÁ ČÁST:

  1. Výkres širších vztahů
  2. Hlavní výkres (širší využítí ploch obce):

                     1. Červený Újezd
                     2. Hrobčice
                     3. Chouč
                     4. Kučlín
                     5. Mirošovice
                     6. Mrzlice
                     7. Mukov
                     8. Razice
                     9. Tvrdín

  3. Regulační zásady prostorového uspořádání návrhových ploch:
                     1. Červený Újezd
                     2. Hrobčice
                     3. Chouč
                     4. Kučlín
                     5. Mirošovice
                     6. Mrzlice
                     7. Mukov
                     8. Razice
 
 4. Doprava, inženýrské sítě:
                     1. Červený Újezd
                     2. Hrobčice
                     3. Chouč
                     4. Kučlín
                     5. Mirošovice
                     6. Mrzlice
                     7. Mukov
                     8. Razice
                     9. Tvrdín

 5. Veřejně prospěšné stavby:
                     1. Červený Újezd
                     2. Hrobčice
                     3. Chouč
                     4. Kučlín
                     5. Mirošovice
                     6. Mrzlice
                     7. Mukov
                     8. Razice
                     9. Tvrdín

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 1  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Z1 ÚP SÚ Hrobčice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Textová část:
Opatření obecné povahy - Z1 ÚP SÚ Hrobčice
Schvalovací doložka Z1

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Textová část:
Textová část - VÝROK
 

Grafická část:
1. Výkres základního členění
2. Hlavní výkres
3. VPS, VPO, asanace

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:
4. Výkres širších vztahů
5. Koordinační výkres
6. Předpokládaný zábor ZPF

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 2  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Z2 ÚP SÚ Hrobčice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Textová část:
Opatření obecné povahy - Z2 ÚP SÚ Hrobčice
Schvalovací doložka Z2

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Textová část:
Textová část - VÝROK

Grafická část:
1. Výkres základního členění
2. Hlavní výkres

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:
1. Výkres širších vztahů
2. Koordinační výkres
3. Předpokládaný zábor ZPF

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE - ve fázi pořizování

Zastupitelstvo obce Hrobčice rozhodlo o  pořízení územního plánu Hrobčice. Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hrobčice nachází ve fázi úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání dle §51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění.

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
oblačno 26 °C 13 °C
neděle 23. 6. zataženo 26/17 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 21/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 21/14 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:76
TÝDEN:1415
CELKEM:1173422

Překlad (translations)