xntbnjc

Facebook pro seniory
rozšířené vyhledávání
Obec Hrobčice
Obec Hrobčice

Polyfunkční centrum Hrobčice

logo

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005968

NÁZEV PROJEKTU

Polyfunkční centrum Hrobčice

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužitého historického objektu - původní tvrze obce Hrobčice, později zámeček, který se nyní nachází v havarijním stavu. Objekt bude přetransformován na objekt občanské vybavenosti, na polyfunkční komunitní centrum. Záměrem obce je zlepšit sociální situaci komunity jako celku, poskytnout členům komunity realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních, rekreačních a environmentálních aktivit. V zařízení bude poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb.

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy zchátralého areálu s historickým pozadím a jeho transformace na budovu občanské vybavenosti. V areálu je umístěna hlavní a vedlejší budova, které jsou v současné době obě v havarijním stavu. Prostřednictvím rekonstrukce dojde k obnově objektu hlavní budovy SO 01, vznikne tak pomocí změny dispozic vnitřních prostor nové moderní "Polyfunkční komunitní centrum". Cílem projektu tak je vybudování víceúčelového zařízení, ve kterém bude docházek k setkávání komunit za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních (volnočasových) aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Přestože obec Hrobčice není mediálně známou sociální vyloučenou lokalitou (jakými jsou například Janov, Chanov či některé lokality Šluknovského výběžku), má na svém území řadu obyvatel, jejich životní situaci je možné označit za kritickou, tedy takovou, která si vyžaduje asistenci sociálního pracovníka.

Polyfunkční komunitní centrum se tak stane centrem s integrujícím prvkem poskytujícím potřebné a žádoucí poradenské sociální služby a současně vytvářející zázemí pro volnočasové a vzdělávací aktivity zejména pro děti a mládež, tedy tu část cílové skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními jevy ve svém okolí a jejíž ohrožení je možné pomocí výchovných aspektů do budoucna značně pozitivně ovlivnit. Vhodně zvolená kombinace poskytovaného poradenství a přímé podpory činností jednotlivých komunit přispěje ke zlepšení sociální situace jednotlivců i obyvatel dané lokality jako celku.

Produktem projektu je ve své podstatě přímá podpora komunitního života v obci a změna podmínek, za kterých jsou služby a volnočasové aktivity poskytovány. Většina výsledných přínosů je kvalitativní povahy a jejich vyčíslení tak není záměrně uváděno, neboť by zde hrozilo riziko zkreslení a následná možná chybná interpretace dat. Posun v řešené problematice spočívá přednostně v níže uvedených socioekonomických benefitech s neméně významnými pozitivními externalitami nejen pro cílové skupiny, ale také pro majoritní společnost. Posun v řešené problematice spočívá přednostně v níže uvedených socioekonomických benefitech s neméně významnými pozitivními externalitami nejen pro cílové skupiny, ale také pro majoritní společnost.

- Zvýšení zaměstnanosti - projekt pomáhá pomocí odborného sociálního poradenství k odvrácení sociálně nepříznivé situace komunit, rodin a životních podmínek dětí i mládeže.

- Prevence sociálního vyloučení - úroveň vyspělosti občanské společnosti, kterou projekt podporuje, omezuje společenskou izolaci a předsudky.

- Prevence sociálně patologických jevů a kriminality - Intenzivní práce se skupinami i jednotlivci, nabídka "pomocné ruky" i volnočasových aktivit brání rozvoji zahálčivého způsobu života, alkoholismu, toxikomanie, gamblerství a dalších jevů, neboť nabízí smysluplnou alternativu.

- Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v problémových lokalitách - Deprivace obyvatel vyvolává různé další problémy, které se projevují špatnými vztahy, rušením nočního klidu, sousedskými nesváry, vandalismem, apod.

- Výchovné působení i na majoritu a obyvatele ostatních místních částí. Nepřímým efektem bude i pozitivní náhled občanů na současné zvelebování města.

- Podpora spolkové činnosti - Kvalitní prostředí plné příznivých podnětů je pro občany klíčové, aby upevnili svůj vztah k místu, kde žijí.

- Kombinace komunitních a veřejných služeb s využitím základního sociálního poradenství.

Na tento projekt poskytována finanční podpora z EU.

Publicita

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
2
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 10 °C
úterý 21. 5. déšť 23/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C

Publicita

Obnova objeku - zámek Hrobčice č.p.29

Renovace fasády věže kostela sv. jakuba v Mrzlicích

Publicita

Realizace projektu Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice byly pořizeny základní technické a ochranné prostředky.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrobčice)

obnova areálu zámku Hrobčice č.p. 29 - SO - 02

Publicita

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti JSHD, a to pořízení vybavení přímo související s výkonem služby.

zvýšení akceschopnosti JSHD Hrobčice

Publicita

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

Kanalizace v obci Mirošovice II. etapa - spolufinancování projektu

 

Publicita - IROP

Revitalizace Obce HrobčiceRevitalizace Obce Hrobčice

Publicita

Polyfunkční centrum Hrobčice a Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích

Publicita

Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v České středohoří - Hrobčice

logo

Publicita

Oddělený sběr bioodpadu na Hrobčickulogo Ústeckého kraje

Publicita

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

Rekonstrukce budovy č.p. 51 Hrobčice - sociální bydlení

Publicita

Sběrný dvůr Hrobčice

Sběrný dvůr Hrobčice

Obnova renesanční brány

Cílem projektu obnova vstupního portálu a fasády věže kostela včetně ozdobných prvků.

Obnova vstupního portálu a fasády věže kostela sv. Prokopa v Mukově

Zámek Mirošovice

Publicita
 

Publicita

Interaktivni mapa

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:12
TÝDEN:12
CELKEM:1163692

Překlad (translations)