Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádost ke kácení dřevin ke stažení zde -

Formulář "Žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" je ke stažení  zde a nebo je možné si ho vyzvednout přímo na Obecním úřadě v Hrobčicích.

 Základní informace

  • Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě všech místních částí (Červený Újezd, Hrobčice, Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice a Tvrdín) Obce Hrobčice, Obecnímu úřadu Hrobčice.
  • Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále existují významné krajinné prvky. (Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko stabilizační funkci VKP.).
  • Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny.
  • Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.
  • V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání společné žádosti všech vlastníků, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Plná moc musí obsahovat jméno (popř. jména), příjmení, bydliště, datum narození a podpis zmocňujících osob a jméno, příjmení, bydliště, datum narození zmocněnce a vlastnoruční podpis.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi (viz formulář.) Žádost lze podat osobně, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Kde situaci řešit

Obecní úřad Hrobčice

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti. Výpis z katastru nemovitostí není nutný neboť tyto údaje je správní orgán schopen si ověřit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Pravidla správního řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení se proti vydanému rozhodnutí může odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, popř. ke Správě CHKO České Středohoří, nachází-li se předmětná dřevina na území této CHKO.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje či příslušné Správě CHKO prostřednictvím příslušného úřadu, který ve věci rozhodoval (tedy např. Obecní úřad Hrobčice).